تاریخچه

مختصری از تاریخچه و آشنایی با اداره کل امور شاهد و ایثارگر

با شروع جنگ تحمیلی و ضرورت حضور نیروهای متعهد و متخصص در جبهه های جنگ موضوع شکل گیری مجموعه ای جهت سامان دهی فعالیتهای مربوط به دفاع مقدس مطرح شد. لذا معاونت امور جنگ در دانشگاه شکل گرفت و در کنار آن نیز ستاد پشتیبانی جنگ دانشگاه تشکیل گردید که اعضای آن عبارت بودند از: معاونت امور جنگ دانشگاه و انجمن اسلامی و جهاد دانشگاهی.

معاونت امور جنگ دانشگاه تا سال ۱۳۶۷ و پایان جنگ تحمیلی به فعالیت خود ادامه داد، از جمله وظایف این معاونت و ستاد رسیدگی به امور مربوط به رزمندگان، ایثارگران و شهدای دانشجو بود.

بعد از پایان جنگ معاونت امورجنگ به معاونت امور دفاعی تغییر نام یافت و ستادی نیز تحت عنوان ستاد شاهد که مستقل از معاونت دفاعی بود و رئیس دانشگاه ریاست آن را بر عهده داشت در دانشگاه تشکیل گردید.

معاونت امور دفاعی و ستاد شاهد دانشگاه تا سال ۱۳۷۲ به فعالیت خود ادامه دادند. ستاد شاهد دانشگاه دفتری را تحت عنوان دفتر " امور شاهد و ایثارگر دانشگاه " به عنوان بازوی اجرایی زیر مجموعه خود داشت که مسئول دفتر مستقیماً از سوی ریاست دانشگاه و رئیس ستاد شاهد دانشگاه انتخاب می شد. این دفتر کلیه امور مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر را بر عهده داشت. تصدی مسئولیت پشتیبانی جنگ و امور دفاعی دانشگاه در طول دوران جنگ و بعد از آن بر عهده افراد ذیل بود:

- دکتر شمس وهابی (معاونت پشتیبانی جنگ)

- دکتر محمدعلی راد (معاونت امور دفاعی)

در سال ۱۳۷۲ بعد از حذف معاونت دفاعی و تصویب شورای انقلاب فرهنگی، دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر تغییر نام داد. مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز همچنان مستقیماً از سوی ریاست دانشگاه و رئیس ستاد شاهد دانشگاه انتخاب می شد. در سال ۱۳۹۰ با توجه به ادغام دفتر سرپرستی امور کارکنان و اعضای هیات علمی شاهدوایثارگر با اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر نام اداره کل، به اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر تغییر یافت و در تشکیلات تفضیلی دانشگاه زیر مجموعه معاونت فرهنگی دانشگاه قرار گرفت. اولین مدیر کل منصوب اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه دکتر قاسم عموعابدینی بود و پس از وی به ترتیب دکتر علیرضا نصیری، دکتر محمد مشاری، دکتر محمد اسماعیلی، دکتر مریم نجار نهاوندی، دکتر حسینعلی علیخانی، دکتر داریوش اسماعیلی، دکتر علی اسدی و دکتر سیدجلال زرگر عهده دار این مسئولیت بودند و از تیر ماه سال ۱۳۹۶ تاکنون دکتر رحمت اله اللهیاری به سمت مدیر کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد وایثارگر منصوب شدها ند.

این اداره کل در حال حاضر دارای ۳ واحد در زیر مجموعه خود به شرح ذیل می باشد:

  • واحد امور دفتری و اداری
  • واحد امور آموزشی و پژوهشی
  • واحد خدمات دانشجویی و فرهنگی و رفاهی

همچنین در حال حاضر در ۱۷ دانشکدگان و دانشکده دانشگاه، دفاتر امور شاهد وایثارگر دایر است که شما به وقت نیاز می توانید به آنجا مراجعه نمائید.

ستاد امور شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

ستاد امور شاهد و ایثارگر دانشگاه که بر اساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه شاهد و ایثارگر دانشگاه فعالیت می نماید از اعضای ذیل تشکیل شده است:

۱. رئیس دانشگاه (رئیس ستاد)
۲. معاون آموزشی دانشگاه
۳. معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه
۴. رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
۵. مدیرکل امور شاهد و ایثارگر دانشگاه (دبیر ستاد)
۶. مدیر کل امور آموزشی دانشگاه
۷. معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
۸. رئیس اداره آموزش / آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
۹. یک نفر از اساتید مشاور با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه
۱۰. دو نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه

شرح وظایف ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

۱. برنامه‌ریزی و زمینه سازی برای اجرای مصوبات، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی شورای طرح و برنامه شاهد، وزیر محترم، ستاد مرکزی و اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.

۲. نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان هر نیم سال و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های مناسب برای رشد و تعالی و حل مشکلات آنان.

۳. طراحی و تدوین برنامه‌های مورد نیاز برای تقویت بنیه علمی و ارتقای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

۴. تنظیم و تدوین برنامه‌های مورد نیاز به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران.

۵. طراحی و تدوین برنامه‌های مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهادهای ذیربط در فعالیت‌های ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.

۶. نظارت بر عملکرد اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.

۷. تصویب برنامه و بودجه اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.

شرح وظایف واحد امور آموزشی و پژوهشی اداره کل اموردانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر

مشاوره تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر، نظارت و پیگیری طرح پرونده دانشجویان شاهد و ایثارگر در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و کمیسیون موارد خاص دانشگاه های استان تهران، پیگیری اجرای طرح استاد مشاور، نظارت بر برگزاری کلاس های تقویتی، نظارت بر انجام امور مربوط به جذب شهریه دانشجویان شهریه پرداز از مراکز ذیربط، تهیه و تجزیه و تحلیل آماری (دانشجویان، کارکنان و اعضاء هیأت علمی)،انجام امور مربوط به نقل و انتقال و تغییر رشته دانشجویان، پایش و ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر با استخراج وضعیت تحصیلی مقایسه ای آنان و سایر دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی، ارائه پیشنهاد برای ارتقاء وضعیت تحصیلی دانشجویان و پیگیری سایر امور آموزشی

شرح وظایف واحد خدمات دانشجویی، فرهنگی و رفاهی اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر

نظارت بر امور: خوابگاه‌های مجردی و متأهلی، به روز رسانی تفاهم نامه وام قرض الحسنه، کمک هزینه تحصیلی، تسویه حساب دانشجویی، بیمه کارکنان و هزینه‌های درمانی کارکنان، دستور العمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با کارکنان شاهد و ایثارگر

برنامه ریزی و نظارت بر برگزاری و اجرای: اردوها، نیاز سنجی و برگزاری دوره‌های آموزشی فرهنگی و فوق برنامه، کارگاه‌های مهارتی برای دانشجویان، کارشناسان و مدیران، جشنواره‌های فرهنگی و ورزشی، تسهیلات رفاهی کارکنان شاهد و ایثارگر، فعالیت‌های مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، هماهنگی دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران دانشگاه، تشکیل و اجرای فعالیت‌های کانون علمی و فرهنگی ایثار و انجمن‌های زیر مجموعه آن مطابق با آئین نامه مربوط، جلسات شورای مدیران کل منطقه یک تهران، انتخاب و تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر، جشنواره ملی ایثار، شورای مدیران و کارشناسان دفاتر و شورای مدیران منطقه یک آموزش عالی

شرح وظایف واحد امور اداری و دفتری

هماهنگی برگزاری جلسه ستاد امور شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران، اختصاص یک صفحه ویژه با عنوان ”یادمان شهدا“ در نشریه مدت دانشگاه جهت معرفی شهدای دانشگاه، ایجاد کانال وبژه در صفحات اجتماعی جهت اطلاع رسانی اخبار اداره کل به مخاطبین در سطح دانشگاه، بروز رسانی سایت اطلاع رسانی اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر، ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعاتی شماره تماس و پست الکترونیکی دانشجویان، کارکنان و اعضاء هیأت علمی شاهد و ایثارگر دانشگاه به منظور تسهیل ارتباط متقابل از طریق ارسال پیامک و پست الکترونیکی.، دعوت از خبرگزاری ها و رسانه های تصویری و نوشتاری جهت پوشش اخبار مراسم مختلف و فعالیت های فرهنگی مرتبط با حوزه ایثار و شهادت در دانشگاه، امور دبیرخانه و سایر امور اداری و دفتری