اداره کل امور شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران
ارتباط با ما پیوندها پرسش‌های متداول صفحه اصلی
 
 

     

نشانی ما در پیام رسان ایتا : https://eitaa.com/SHAHEDNEWSLINE  نشانی ما در پیام رسان ایتا : https://eitaa.com/SHAHEDNEWSLINE   نشانی ما در پیام رسان ایتا : https://eitaa.com/SHAHEDNEWSLINE   نشانی ما در پیام رسان ایتا : https://eitaa.com/SHAHEDNEWSLINE   نشانی ما در پیام رسان ایتا : https://eitaa.com/SHAHEDNEWSLINE    نشانی ما در پیام رسان ایتا : https://eitaa.com/SHAHEDNEWSLINE   نشانی ما در پیام رسان ایتا : https://eitaa.com/SHAHEDNEWSLINE نشانی ما در پیام رسان ایتا : https://eitaa.com/SHAHEDNEWSLINE نشانی ما در پیام رسان ایتا : https://eitaa.com/SHAHEDNEWSLINE نشانی ما در پیام رسان ایتا : https://eitaa.com/SHAHEDNEWSLINE نشانی ما در پیام رسان ایتا : https://eitaa.com/SHAHEDNEWSLINE نشانی ما در پیام رسان ایتا : https://eitaa.com/SHAHEDNEWSLINE نشانی ما در پیام رسان ایتا : https://eitaa.com/SHAHEDNEWSLINE نشانی ما در پیام رسان ایتا : https://eitaa.com/SHAHEDNEWSLINE نشانی ما در پیام رسان ایتا : https://eitaa.com/SHAHEDNEWSLINE

اداره کل امور شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

  

 

 

  

کانال اداره کل امور شاهد و ایثارگر در پیام رسان ایتا

زهرا ترکاشوند
نام و نام خانوادگی: زهرا ترکاشوند

عضو هئت علمی دانشگاه تهران

مرتبه علمی: استادیار پایه 6

گر... [ ادامه ]

کتاب پرتوی از عظمت امام حسین (ع)

کتاب تفسیر سوره محمد صلی الله علیه و آله

سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

 

اکرم نوری کمری

سوابق تحصیلی: کارشناسی: مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه تهران(1385-1381) کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست-دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه صنعتی اصفهان(1387-1385) دکتری: مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه تهران (در حال تحصیل) سوابق آموزشی: تدریس در دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز در نیمسال اول سال تحصیلی 88-87 عضویت در نهادهای علمی: عضویت در بنیاد نخبگان شاهد و ایثارگر 1393-1387 افتخارات علمی کسب رتبه ممتاز دانشجوی شاهد و ایثارگر ممتاز دوره دکترا سال 1394 کشور کسب رتبه ممتاز دانشجوی شاهد و ایثارگر ممتاز دوره دکترا سال 1394 دانشگاه تهران کسب معدل ممتاز در مقطع دکترای سال 1394 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کسب رتبه 1 در بین دانشجویان دکترای ورودی 93 محیط زیست داتشگاه تهران کسب رتبه برتر دانش آموختگان کارشناسی ارشد شاهد و ایثارگر سال 1387 دانشگاه صنعتی اصفهان با معدل 63/17 کسب رتبه 1 سهمیه شاهد و ایثارگر در کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1385 کسب رتبه 1 سهمیه شاهد و ایثارگر در کنکور سراسری دکتری سال 1392 سوابق پژوهشی: مقالات مجلات ISI Nouri Kamari, A, Mafi-Gholami, D. 2016. Statistical analysis of the visitors' motivations in mangrove forests (case study: HARA biosphere reserve of Iran). Advances in Bioresearch, 6 (7): 112-120. مقالات مجلات علمی-پژوهشی خارجی Noori Kamari, A., Mirghaffari, N. & Shariatmadari, H. 2010. Cadmium adsorption from aqueous Solutions by mine tailings: batch Experimental studies. Journal of Environmental Research and Development, 4(4): 911-916. مقالات مجلات علمی-پژوهشی داخلی اکرم نوری کمری، داوود مافی غلامی و نبی الله یارعلی. 1388. برآورد ارزش تفرجی با استفاده از روشهای ارزشگذاری مشروط (C.V.M) و هزینه سفر منطقه ای (Z.T.C.M)، مجله علمی-پژوهشی اکوبیولوژی تالاب (تالاب) (نمایه شده در ISC)، 1(2): 58-37. داوود مافی غلامی، نبی الله یارعلی و اکرم نوری کمری. ارزشگذاری اقتصادی تفرجگاه‌ها با استفاده از روش هزینه سفر منطقه ای(Z.T.C.M): مطالعه موردی آبشار کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری، مجله علمی-پژوهشی علوم و تکونولوژی محیط زیست (نمایه شده در ISC)، دارای گواهی چاپ. داوود مافی غلامی، اکرم نوری کمری و نبی الله یارعلی. 1390. ارزشگذاری اقتصادی تفرجگاه¬های طبیعی با استفاده از روش هزینه سفر منطقه¬ای (مطالعه موردی: چشمه دیمه استان چهارمحال و بختیاری)، مجله عملی– پژوهشی پژوهش های جغرافیایی انسانی (نمایه شده در ISC)، 75 (1): 16-1 داوود مافی غلامی، نبی الله یارعلی و اکرم نوری کمری. 1391. ارزشگذاری تفرجی جاذبه¬های گردشگری طبیعی با استفاده از روش هزینه سفر منطقه¬ای (Z.T.C.M) (مطالعه موردی: پارک جنگلی پروز، تالاب چغاخور، آبشار آتشگاه و چشمه دیمه استان چهارمحال و بختیاری) مجله علمی-پژوهشی جغرافیا و توسعه (نمایه شده درISC)، 2(3) :103-117 مقالات ارائه شده در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور Davood Mafi Gholami & Akram Nouri Kamari. 2009. Analysis of visitors' behavior in Choghakhor international wetland in Iran. International Congress of Environmental Research (ICER 08), BITS-Pilani, Goa Campus, Goa, India. Akram Nouri Kamari & Noorollah Mirghaffari. 2009. Cadmium adsorption from aqueous solutions by mine tailings: batch experimental studies. International Congress of Environmental Research (ICER 08), BITS-Pilani, Goa Campus, Goa, India. مقالات ارائه شده در کنفرانس های بین المللی داخلی Davood Mafi Gholami, Afshin Danehkar, Akram Nouri Kamari. 2016. Analysis of the planners’ expectations to future climate change in coastal provinces of Iran. ICOPMAS, 2016. Tehran, Iran. Akram Nouri Kamari, Davood Mafi Gholami. 2014. An overview of electric power plants effects on the natural environment. The 4th International Conference on Environmental Challenges & Dendrochronology, Sari, Iran. Mohammad Hossein Mohammadi Ashnani, Bahman Jabbarian, Amiri, Akram Nouri Kamari, Elham Hasani. 2014. Incorporating environmental economic into the EIA processes. The 4th International Conference on Environmental Challenges & Dendrochronology, Sari, Iran. Akram Nouri kamari, Mohammad Hossein Mohammadi Ashnanim, Bahman Jabbarian Amiri. 2014. A performance evaluation of system analysis-based approaches in assessing the sustainability of the natural environment. The 4th International Conference on Environmental Challenges & Dendrochronology, Sari, Iran. Akram Nouri Kamari, Davood Mafi Gholami. 2014. The importance of environmental factors and resource management in sustainable development. First National Conference on Agriculture & Environment Sciences, Shiraz, Iran. Akram Nouri Kamari, Davood Mafi Gholami, Fatemeh Mojoudi. 2013. Environmental impacts of ecotourism and their management using visitors’ experiences (Case Study: Choghakhoor international wetland in Iran). The 3rd International Conference on Environmental Planning & Management (ICEPM), Tehran, Iran. Akram Noori kamari & Norollah Mirghaffari. 2013. The removal of zinc ions from aqueous solution by mine tailings. The 3rd International conference of Environmental Planning & Management (ICEMP), Tehran, Iran. Akram Nouri Kamari, Davood Mafi Gholami. 2012. Providing learning opportunities at recreational areas using visitors’ motivations (Case study: Choghakhoor international wetland in Iran). The 5th International Congress of Islamic World Geographers, Tabriz, Iran. Davood Mafi Gholami, Akram Nouri Kamari. 2012. Destination management: a tool for applicable tourism planning. The 7th National conference on environment day, Tehran, Iran. Davood Mafi Gholami, Akram Nouri Kamari. 2011. Efficiency management of forest resources by identifying the effects of fires. The First International Conference on Wildfire in Natural Resources lands, Gorgan, Iran. Davood Mafi Gholami, Akram Nouri Kamari, Nabiollah Yarali. 2009. Environmental Impact Assessment (EIA) of Isfahan-Shahrekord highway. The 3rd National Conference on Environment Day, Tehran, Iran. Akram Nouri Kamari, Davood Mafi Gholami. 2009. Evaluation of effective factors on the amount of participation of peasant in watershed projects. International conference on water resources, Shahrood, Iran. Davood Mafi Gholami, Nabiollah Yarali, Akram Nouri Kamari. 2009. Implementation of Analytic Hierarchy Process (AHP) for integrated management of watershed basins (Case study: watershed basin of Bazoft in Chaharmahal va Bakhtiari province). International conference on water resources, Shahrood, Iran. Davood Mafi Gholami, Akram Nouri Kamari. 2009. Fire impacts on forest ecosystem. The 2nd international conference on HSE-09 (Health, Safety, Environment), Tehran, Iran. مقالات ارائه شده در کنفرانس های ملی داوود مافی غلامی، اکرم نوری کمری و نبی الله یارعلی. 1388. ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) بزرگراه شهرکرد-اصفهان. سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران. نبی الله یارعلی، داوود مافی غلامی و اکرم نوری کمری. 1387. خشکسالی، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن. همایش خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری و راههای مقابله با آن، دانشگاه شهرکرد. نبی الله یارعلی، داوود مافی غلامی و اکرم نوری کمری. 1387. آمایش سرزمین مبنای توسعه و سرمایه گذاری در استان چهارمحال و بختیاری، سمینار ملی سرمایه گذاری در مناطق مستعد کمتر توسعه یافته، دانشگاه شهرکرد. داوود مافی غلامی، نبی الله یارعلی و اکرم نوری کمری. 1387. لزوم شناسایی، ارزیابی و توسعه توانمندیهای اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری، سمینار ملی سرمایه گذاری در مناطق مستعد کمتر توسعه یافته، دانشگاه شهرکرد. همکاری در طرح ها و پروژه های ملی و استانی همکار پروژه پلتفرم خودروی ملی-بخش آلاینده ها-واحد معاونت کیفیت شرکت ایران خودرو-1395 همکار مطالعات مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی کشور-طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی استان هرمزگان- بررسی آلودگی ها و تهدیدات زیست محیطی منطقه ساحلی استان هرمزگان- سازمان سواحل، بنادر و کشتیرانی-1395 شرکت در کارگاههای معتبر کارگاه آموزشی ارزیابی آسیب پذیری اکوسیستم های جنگلی نسبت به تغییر اقلیم با استفاده از RS وGIS ، شهریور ماه 1395، دانشگاه شهرکرد کارگاه آموزشی نرم افزار آماری R، اردیبهشت ماه 1394، دانشگاه تهران شرکت در کارگاه بین المللی Concepts and Application of Decision Making, Analytic Hierarchy Process & Analytic Network Process using Software. خرداد 1394. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کارگاه آموزشی مدیریت جامع بحران خشکسالی با رویکرد مدیریت ریسک، آبان ماه 1387، مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد کارگاه آموزشی استانداردسازی، آبان ماه 1393، پژوهشگاه استاندارد ایران، کرج.

اداره کل امور شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

یکشنبه    06 خرداد 1397

معرفی اداره کل

اخبار

اطلاعیه‌ها

شهدای دانشگاه

کانون علمی - فرهنگی ایثار

کتابخانه الکترونیکی

گالری

تالار گفت و گو

قوانین، آئین‌نامه‌ها و مقررات

فرم‌های ضروری

عضویت در سایت

 
 

کلمه رمز خود را فراموش کرده‌ام

نشانی ما در پیام رسان ایتا

زمان و نحوه میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

سوم خرداد، سال روز آزاد سازی خرمشهر قهرمان گرامی باد.

آیین معرفی برگزیدگان مرحله دانشگاهی سی و سومین مسابقات قرآن و عترت، یکشنبه 6 خرداد، ساعت 18:30 در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

ممنوعیت تأمین هزینه افطاری توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی

آقای مسعود ریاضی مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس هنرهای زیبا به عنوان دبیر کانون علمی و فرهنگی ایثار دانشجویان شاهد و ایثارگر منصوب شد.

گزارش تصویری دهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

اولین کارگاه آموزشی اصول و روشهای دفاع از پایان نامه، پروژه، و رساله ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر مقاطع تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

عضویت دکتر سید جلال زرگر جانباز معزز 70% در شورای برنامه ریزی و حمایت استعداد درخشان دانشگاه

دهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران برگزار گردید.

اداره کل امور شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران
   

shahed@ut.ac.ir

 

كليه حقوق اين وب‌سايت متعلق به اداره کل امور شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران است